Aktualności

Szanowni Państwo Prelegenci!
Informujemy, że zdalne obrady konferencyjne odbędą się na platformie Zoom. W najbliższych dniach prześlemy Państwu szczegółowe informacje i dostępy.

Szanowni Państwo Prelegenci!
Wytyczne dotyczące redakcji artykułów pokonferencyjnych dostępne są w zakładce Publikacja tekstów.

Szanowni Państwo Prelegenci!
Informujemy, że posiłki (obiady i kolacje) będą podawane w Hotelu Prezydenckim. Uprzejmie prosimy o przesłanie stosownych deklaracji do końca września na adres sekretarza konferencji (sekretarz.mioko22@ur.edu.pl).

Szanowni Państwo Prelegenci!
Informujemy, że obrady będą się odbywały w sąsiadujących budynkach Uniwersytetu Rzeszowskiego: AO (ul. S. Pigonia 1) i A1 (al. T. Rejtana 16c).

Szanowni Państwo,
drugiego dnia konferencji planujemy prezentację publikacji onomastycznych z ostatnich lat. Tych z Państwa, którzy chcieliby pochwalić się nowościami wydawniczymi prosimy o dostarczenie publikacji do organizatorów najpóźniej 14 października.
Zachęcamy Autorów i Wydawców do promowania publikacji onomastycznych w czasie konferencji! 

Szanowni Państwo,
planujemy publikację abstraktów referatów konferencyjnych (w językach, w jakich zostały nadesłane oraz w tłumaczeniach na polski, angielski i rosyjski). Tych z Państwa, którzy chcieliby nadesłać streszczenie inne niż przesłany już wraz z zgłoszeniem na konferencję abstrakt, bardzo prosimy o nadesłanie tekstu do 15 sierpnia (na adres:  sekretarz.mioko22@ur.edu.pl).

Szanowni Państwo Prelegenci!
Uprzejmie prosimy o przesłanie informacji o planowanej formie uczestnictwa w konferencji (stacjonarnie/online) na adres: sekretarz.mioko22@ur.edu.pl do 10 lipca br. 
W przypadku stacjonarnego uczestnictwa w spotkaniu rekomendujemy noclegi w Hotelu Prezydenckim i prosimy o ich osobistą rezerwację (telefonicznie + 48 17 860 65 00  lub w systemie elektronicznej rezerwacji pokoi, podając hasło MiOKO22). Anulacja rezerwacji będzie bezkosztowa w momencie pojawienia się obiektywnego czynnika uniemożliwiającego osobiste uczestnictwo w konferencji, np. 4. fali pandemii.
W zakładce „tematy wystąpień” jest dostępna lista przyjętych referatów wraz z ich abstraktami. Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej upływa 30 lipca br.

Szanowni Państwo, 
informujemy, że w zakładce Tematy wystąpień  znajduje się lista przyjętych referatów wraz z abstraktami.

Informujemy, że termin zgłaszania się na konferencję został przedłużony do końca maja.

Konferencja będzie miała charakter hybrydowy.
Zachęcamy – w miarę możliwości – do udziału w kontakcie bezpośrednim.

Dla osób, które wyrażą chęć uczestnictwa zdalnie, przewidujemy sekcje online na platformie Zoom.
Transmitować też będziemy obrady plenarne.
Osoby chcące brać udział zdalnie prosimy o zgłoszenie tego faktu do 20 sierpnia 2021 roku na adres sekretarza konferencji  sekretarz.mioko22@ur.edu.pl.