Rejestracja

  • Dane osobowe i teleadresowe

  • Miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, poczta
  • Nazwa firmy, pełny adres, NIP
  • Referat

  • Do 150 słów
  • np. dotyczące sprzętu, terminu wystąpienia
  •