Publikacja tekstów

Szanowni Państwo,
Uczestnicy XXII MiOKO,
zachęcamy Państwa do przesyłania tekstów referatów do publikacji. Chcielibyśmy utrzymać dotychczasowy zwyczaj wydawania wieloautorskich tomów zwierających Państwa wystąpienia na konferencji, dlatego planujemy publikację tekstów w monografii przygotowanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego (wg obecnej punktacji wydawnictw zwartych  20 p. za rozdział w monografii).

Prosimy o przesyłanie tekstów do monografii na adres konferencji: mioko22@ur.edu.pl  lub sekretarz.mioko22@ur.edu.pl. Na Państwa artykuły czekamy do końca stycznia 2022 r. Planujemy, że tom ukaże się pod koniec 2022 roku albo w pierwszym kwartale 2023 roku.

Prosimy o przygotowanie redakcyjne tekstów wg standardów APA 7 (szczegółowa instrukcja tutaj: https://www.tandf.co.uk//journals/authors/style/reference/tf_APA.pdf)

Skróconą instrukcję zamieszczamy TUTAJ.

 

Dzięki uprzejmości redakcji Onomasticów mają Państwo także możliwość przesłania tekstu do tego czasopisma. O przyjęciu artykułu do druku decydują: po pierwsze, redakcja, po drugie, dwie pozytywne opinie recenzentów. Chętnych do zamieszczenia tekstu w Onomasticach prosimy o przesyłanie artykułów bezpośrednio do redakcji  na adres: https://onomastica.ijp.pan.pl/index.php/ONOM/about/submissions. Artykuły do tomu z 2022 r. będą przyjmowane do marca, ale redakcja zachęca do przesyłania ich wcześniej – będą one na bieżąco przesyłane do recenzji.

Tekst należy przygotować według wytycznych dostępnych na: https://onomastica.ijp.pan.pl/index.php/ONOM/guidelines (to również standard APA).

W sytuacji, gdyby okazało się, że redakcja Onomasticów nie przyjmie tekstu, Autor będzie miał możliwość przesłania go do monografii (te teksty będziemy przyjmować do końca marca).