Komitety

Komitet organizacyjny

 1. dr hab. prof. UR Agnieszka Myszka (przewodnicząca)
 2. dr hab. prof. UR Ewa Oronowicz-Kida (z-ca przewodniczącej)
 3. dr Justyna Majchrowska (sekretarz konferencji)
 4. dr Małgorzata Kułakowska
 5. dr Robert Słabczyński
 6. dr Maria Kossakowska-Maras (tłumaczenie na jęz. rosyjski)

 7. dr Arkadiusz Pietluch (tłumaczenie na jęz. angielski)

 8. mgr inż. Norbert Czuba (redaktor strony internetowej)
 9. mgr Kamil Skrzypiec (oprawa graficzna)


Komitet honorowy

 1. JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego
  prof. dr hab. Sylwester Czopek
 2. Prorektor ds. Kolegium Nauk Humanistycznych
  prof. dr hab. Paweł Grata
 3. Dyrektor Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa
  prof. dr hab. Janusz Pasterski
 4. Przewodniczący Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk dr hab. prof. PAN Maciej Eder
 5. Prezes Polskiego Towarzystwa Onomastycznego dr Wojciech Włoskowicz
 6. Marszałek Województwa Podkarpackiego
  Władysław Ortyl
 7. Wojewoda Podkarpacki dr Ewa Leniart
 8. Prezydent Miasta Rzeszowa Konrad Fijołek

Komitet naukowy

 1. дфн., проф. Елена Л. Березович (Уральский федеральный университет, Rosja)

 2. prof. dr hab. Maria Biolik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

 3. PhDr.  Žaneta Dvořáková Ph.D. (Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, Czechy)

 4. prof. dr. sc. Anđela Frančić  (Sveučilište u Zagrebu, Chorwacja)

 5. prof. nadzw. dr hab. Artur Gałkowski  (Uniwersytet Łódzki)

 6. PhDr. Milan Harvalik Ph.D.  (Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, Czechy)

 7. prof. Mgr. Jaromir Krško, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Słowacja)

 8. prof. dr hab. Halina Kurek (Uniwersytet Jagielloński)

 9. дфн., проф. Ганна М. Мезенка (Витебский государственный университет, Białoruś)

 10. Dr.h.c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Słowacja)

 11. prof. dr hab. Kazimierz Ożóg  (Uniwersytet Rzeszowski)

 12. prof. dr hab. Artur Rejter (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Przewodniczący Komisji Onomastycznej)

 13. prof. dr hab. Elżbieta Rudnicka-Fira (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

 14. prof. dr hab. Irena Sarnowska-Giefing (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 15. prof. dr hab. Katarzyna Skowronek (Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie)

 16. PhDr.  Pavel Štěpán Ph.D. (Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, Czechy)

 17. prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska (Uniwersytet Warszawski)