Committees

Organisational Committee:

 1. dr hab. prof. UR Agnieszka Myszka (Chairwoman)
 2. dr hab. prof. UR Ewa Oronowicz-Kida (Vice-Chairwoman)
 3. dr Justyna Majchrowska (Secretary of the Organisational Committee)
 4. dr Małgorzata Kułakowska
 5. dr Robert Słabczyński
 6. dr Maria Kossakowska-Maras (Translation – Russian)
 7. dr Arkadiusz Pietluch (Translation – English)
 8. mgr inż. Norbert Czuba (Website administrator)
 9. mgr Kamil Skrzypiec (Graphic design layout)


Honorary Committee:

 1. JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego
  prof. dr hab. Sylwester Czopek
 2. Prorektor ds. Kolegium Nauk Humanistycznych
  prof. dr hab. Paweł Grata
 3. Dyrektor Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa
  prof. dr hab. Janusz Pasterski
 4. Przewodniczący Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk dr hab. prof. PAN Maciej Eder
 5. Prezes Polskiego Towarzystwa Onomastycznego
  dr Wojciech Włoskowicz
 6. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl
 7. Wojewoda Podkarpacki dr Ewa Leniart
 8. Prezydent Miasta Rzeszowa Konrad Fijołek

Scientific Committee:

 1. prof. PhDr. Elena Berezovich (Uralski Uniwersytet Federalny w Jekaterynburgu, Rosja)

 2. prof. dr hab. Maria Biolik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

 3. PhDr.  Žaneta Dvořáková Ph.D. (Czeska Akademia Nauk w Pradze, Czechy)

 4. prof. dr. sc. Anđela Frančić  (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)

 5. prof. nadzw. dr hab. Artur Gałkowski (Uniwersytet Łódzki)

 6. PhDr. Milan Harvalik Ph.D.  (Czeska Akademia Nauk, Czechy)

 7. prof. Mgr. Jaromir Krško, PhD. (Uniwerstet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja)

 8. prof. dr hab. Halina Kurek (Uniwersytet Jagielloński)

 9. prof. PhDr. Anna Mezenko (Witebski Uniwersytet Państwowy im. Piotra Maszeraua, Białoruś)

 10. Dr.h.c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc. (Uniwerstet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja)

 11. prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (Uniwersytet Rzeszowski)

 12. prof. dr hab. Artur Rejter (Uniwersytet Śląski, przewodniczący Komisji Onomastycznej)

 13. prof. dr hab. Elżbieta Rudnicka-Fira (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

 14. prof. dr hab. Irena Sarnowska-Giefing (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 15. prof. dr hab. Katarzyna Skowronek (Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie)

 16. PhDr. Pavel Štěpán Ph.D. (Czeska Akademia Nauk w Pradze, Czechy)

 17. prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska (Uniwersytet Warszawski)